J.C. Kapteynlaan 29, GRONINGEN

J.C. Kapteynlaan 29,
GRONINGEN

Object
J.C. Kapteynlaan 29 (9714 CM) te Groningen

Soort
Horecaruimte te huur

Locatie
Gelegen in de Professorenbuurt van de Korrewegwijk in Groningen. De Korrewegwijk l...... Lees verder »

€ 1.500 Per maand

J.C. Kapteynlaan 29
GRONINGEN

Object
Horeca

Locatie
GRONINGEN

Omschrijving

Object
J.C. Kapteynlaan 29 (9714 CM) te Groningen

Soort
Horecaruimte te huur

Locatie
Gelegen in de Professorenbuurt van de Korrewegwijk in Groningen. De Korrewegwijk ligt ten noordoosten van de historische binnenstad van Groningen. Een groot deel van de wijk, waaronder ook deze locatie, valt binnen het Rijksbeschermd
stadsgezicht.
Het café is op een hoek gelegen aan een drukke doorgaande weg langs het UMCG, door de Korrewegwijk, richting de wijk Selwerd.

Oppervlakte VVO
Kelder: ca. 4 m²
Begane grond ca. 104 m²
Totaal: ca. 108 m²

Frontbreedte
J.C. Kapteynlaan: ca. 6 meter
J. Mulderstraat: ca. 13 meter

Energielabel
Registratiedatum: 13 juli 2020
Energie-index: A 0,87

Bestemmingsplan
Korrewegwijk-de Hoogte 2009
Functie: Horeca - 2 en horeca - 3

Horeca - 2:
horecabedrijven gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants, bistro's en daarmee vergelijkbare horecabedrijven.

Horeca - 3:
horecabedrijven gericht op het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met eventueel daaraan ondergeschikt het verstrekken van etenswaren of maaltijden voor gebruik ter plaatse, zoals (eet)café's, met uitzondering van discotheken en nachtclubs.

Terras
De laatste huurder van het object had een terras vergund gekregen door de gemeente. Of dit weer kan, moet blijken na een nieuwe aanvraag.
Het betreft 12 m² terras op het trottoir aan de gevel langs de Johannes Mulderstraat.

Maatwerkvoorschriften
Op het object berusten maatwerkvoorschriften inzake het geproduceerde geluidsniveau van de door de inrichting aanwezige geluidapparaten. Deze voorschriften blijven ‘voor eeuwig’ op het object zitten, tenzij er geïsoleerd wordt en er door middel van een akoestisch rapport wordt aangetoond dat er meer geluid binnen mogelijk is.

In de Nadere Eisen is o.a. opgenomen dat:
Het door de in de inrichting aanwezige geluidapparaten geproduceerde geluidniveau mag in de inrichting 75 dB(A) niet te boven gaan.
Daartoe dient een geluidbegrenzer te worden geïnstalleerd.

De geluidbegrenzer dient te worden goedgekeurd en verzegeld door medewerkers van de afdeling geluid.

Hieronder de tekst van de Nadere Eisen:

I. Het geluid afkomstig van de in de inrichting ten gehore gebrachte muziek mag voor de gevel van een niet tot de inrichting behorende woning niet meer bedragen dan: 40 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur: 35 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur en op algemeen erkende zon- en feestdagen: 30 dB(A) tussen 23.00 uur en 15 minuten voor het sluitingsuur.
II. Het geluid, afkomstig van de in de inrichting ten gehore gebrachte muziek mag binnen een niet tot de inrichting behorende woning niet meer bedragen dan: 30 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur: 25 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur en op de algemene erkende zon- en feestdagen: 20 dB(A) tussen 23.00 uur en 15 minuten voor de sluitingsdatum.
III. In de inrichting mag geen levende muziek ten gehore worden gebracht.
IV. Het door de in de inrichting aanwezige geluidsapparaten geproduceerde geluidsniveau mag in de inrichting 75 dB(A) niet te boven gaan. Daartoe dient een geluidsbegrenzer te worden geïnstalleerd, welke wordt afgeregeld en verzegeld door ambtenaren van de Milieudienst, bureau Geluid.
V. Het is de vergunninghouder verboden in de inrichting geluidsapperaten te gebruiken welke niet zijn aangesloten op de geluidsbegrenzer, dan wel zonder daartoe strekkende schriftelijk verlof van de onder 4 genoemde ambtenaren het zegel te verbreken.
VI. Indien het om enige reden noodzakelijk is, één of meer geluidsapparaten of geluidsbegrenzers na het tijdstip van vergunningverlening op nieuw af te regelen of te verzegelen, dient vergunninghouder daartoe een schriftelijk verzoek in bij de directeur van de Milieudienst van de gemeente Groningen. Nadat de geluidsapparaten of geluidsbegrenzers opnieuw zijn afgeregeld door de onder 4 genoemde ambtenaren, wordt aan de vergunninghouder een schriftelijke verklaring verstrekt van het feit dat zulks is geschied. Voor deze werkzaamheden zijn leges verschuldigd. Op 1 november 1983 bedroeg het tarief hiervoor f 200,--.
VII. De deuren dienen te zijn voorzien van een rubber aanslag zodat zij zonder lawaai sluiten
VIII. De luidsprekerboxen moeten aan rubber ringen zijn opgehangen of op rubber zijn geplaatst, zulks ter beoordeling van het bureau Geluid namens de directeur van de Milieudienst
IX. De ramen moeten tijdens het ten gehore brengen van muziek zijn gesloten.
X. De deuren en vluchtdeuren moeten tijdens het ten gehore brengen van muziek, behoudens voor onmiddellijk doorlaten van goederen en/of personen, zijn gesloten.
XI. De toegangsdeuren moeten zelfsluitend zijn, niet in hun werking worden gehinderd en zodanig zijn uitgevoerd, dat deze zonder lawaai sluiten
XII. Aan alle in de inrichting werkzame personen moeten met betrekking tot de door hun verrichte werkzaamheden instructies zijn versterkt, welke zijn afgestemd op het gestelde in deze vergunning.

Opleveringsniveau
In overleg. Verhuurd wordt uitsluitend het casco.

Aanvaarding
In overleg.

Huurvoorwaarden
Huurovereenkomst conform model ROZ
Huurperiode: 5 jaar
Verlenging: met telkens 5 jaar
Opzegtermijn: één jaar
Huurbetaling: per maand/kwartaal bij vooruitbetaling
Huurprijs indexering: jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van het CPI alle huishoudens (2015=100)
Zekerheidsstelling: waarborgsom ter grootte van ten minste drie maanden huur, vermeerderd met de B.T.W.

Huurprijs
€ 18.000,- per jaar exclusief B.T.W.

Bijzonderheden
Er wordt gezocht naar een leuke invulling als (buurt)restaurant al dan niet in combinatie met afhaal- en bezorgen.
Verhuur aan een café of kroeg is niet aan de orde.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld, echter ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Over dit object

Overdracht
StatusVerhuurd
Prijs€ 1.500 Per maand

Foto's

Interesse in deze horeca?

Neem dan contact met ons op

Bel ons op 050 311 30 31 voor direct contact. Of laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

*
*
*

Lees onze voorwaarden: Algemene Voorwaarden & Tarieven , Cookies en Privacyverklaring