Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij, Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars v.o.f., omgaan met de persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Wij hechten grote waarde aan uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetten en -normen. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen welke informatie wij verzamelen en hoe we deze gebruiken.

1. Verzamelde informatie

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals:

– Informatie die u vrijwillig verstrekt: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u verstrekt wanneer u formulieren invult, zich abonneert op nieuwsbrieven, reageert op enquêtes of op andere wijze met onze website communiceert. Deze informatie kan uw naam, e-mailadres, contactgegevens en andere details omvatten.

– Automatisch verzamelde informatie: We kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de pagina’s die u hebt bezocht en andere gegevens die worden gegenereerd door uw interactie met onze website of services.

2. Gebruik van verzamelde informatie

We kunnen de verzamelde informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

– Het verbeteren van onze website: We kunnen de informatie gebruiken om inzicht te krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken en om de gebruikerservaring te verbeteren. Dit kan het aanpassen van de inhoud, het verbeteren van de navigatie of het optimaliseren van de websiteprestaties omvatten.

– Klantenservice: We kunnen uw informatie gebruiken om te reageren op uw vragen, verzoeken en feedback, en om u te voorzien van de gevraagde informatie of ondersteuning.

– Marketingdoeleinden: Met uw toestemming kunnen we uw informatie gebruiken om u promotionele communicatie te sturen over onze producten, diensten, nieuwsbrieven of andere relevante informatie. U kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie.

– Juridische verplichtingen: We kunnen uw informatie gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het beantwoorden van wettelijke verzoeken, het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden of het beschermen van onze rechten, eigendommen en veiligheid.

3. Delen van informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins delen met derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen echter wel derden inschakelen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, zoals website-analyse of marketingactiviteiten. Deze derden hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om de specifieke taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

4. Beveiliging van gegevens

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking. We maken gebruik van passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

5. Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Na afloop van de bewaartermijn zullen we uw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt op elk moment verzoeken om inzage, correctie, verwijdering of beperking van uw gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens of om uw toestemming in te trekken. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

7. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden waarvan de privacypraktijken kunnen afwijken van die van ons. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze websites. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te raadplegen.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en de herziene versie zal van kracht zijn zodra deze is gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

9. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@kooistrafeenstra.nl.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2023