De Hallen,
Groningen

Voor de verkoop wordt aangeboden een perceel bouwterrein ter grootte van circa 4.214 m² gelegen aan De Hallen op het bedrijventerrein Eemspoort. Deze locatie kent een maximum bebouwingspercentage v...... Lees verder »

€ 210.700 kosten koper

De Hallen
GRONINGEN

Object
Bouwgrond

Oppervlakte perceel
4214 m2

Locatie
Groningen

Omschrijving

Voor de verkoop wordt aangeboden een perceel bouwterrein ter grootte van circa 4.214 m² gelegen aan De Hallen op het bedrijventerrein Eemspoort. Deze locatie kent een maximum bebouwingspercentage van 60% en een maximum bouwhoogte van 8 meter.

Object
De Hallen ong. (9723 TW) te Groningen

Soort
perceel bouwterrein

Locatie
het perceel is gelegen aan De Hallen aan de rand van het bedrijventerrein ‘Eemspoort’ aan de zuid-oostzijde van Groningen. Bedrijventerrein Eemspoort vormt samen met de bedrijventerrein Driebond en Euvelgunne het belangrijkste industriegebied van Groningen. Het perceel is gelegen op een goede zichtlocatie direct naast de op- en afrit van de Ringweg van Groningen.

In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd Prima Personeel, Hooghoudt Distilleerderij, Noordlease, NVO Transport en het Bastion Hotel Groningen.

Bereikbaarheid
door de locatie direct gelegen naast de op- en afrit van de Ringweg is de bereikbaarheid zeer goed. De Ringweg geniet een directe aansluiting op de A7 richting de Duitse grens en de N46 richting de Eemshaven. Per openbaar vervoer is de locatie eveneens goed bereikbaar. Een tweetal bushaltes zijn gelegen op circa 200 meter afstand.

Parkeren
parkeerfaciliteiten dienen op eigen terrein te worden aangelegd.

Bestemming
het object valt onder het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidoost’ en heeft de bestemming ‘Bedrijventerrein’ met aanduiding ‘other: gezoneerd industrieterrein’ en ‘wro-zone - ontheffingsgebied 1’. De op de plankaart voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- bedrijven als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit plan behorende Staat van (bijlage 1), waaronder mede begrepen afvalverwerkingsbedrijven;
- detailhandel in volumineuze goederen in de vorm van: (zie bestemmingsplan);

met inachtneming van het bepaalde in sublid 7.1.2 en artikel 20, leden 20.4 en 20.5;

- zelfstandige kantoren tot een maximum van 500 m2 bruto vloeroppervlakte per perceel, met inachtneming van het bepaalde in sublid 7.1.2 en artikel 20, leden 20.4, 20.5 en 20.6;
- horeca - 1 en horeca - 2 met een maximaal netto vloeroppervlak van 200 m²;
- wegen, voet- en fietspaden;
- groenvoorzieningen;
- water;
- additionele voorzieningen.

Indien de koper een gebruiksfunctie voor ogen heeft die afwijkt van het laatste gebruik, dient hij dit zelf met de gemeente op te nemen.

Oppervlakte en invulling (7.2.2 Gebouwen)
voor het bouwen van een gebouw dient men op deze locatie rekening te houden met een maximum bebouwingspercentage van 60% met een maximum bouwhoogte van 8 meter.

Aanvaarding
in overleg

Koopprijs
€ 50,- per m² kosten koper exclusief BTW

Alle informatie is geheel vrijblijvend en alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld, echter ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Over dit object

Overdracht
StatusBeschikbaar
Prijs€ 210.700 kosten koper
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdfunctiebouwgrond
Bouwvorm
Bouwvormn.v.t.

Functie informatie

Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheidbedrijfsruimte

Foto's

Op de kaart

Refresh to make it work.

Interesse in deze bouwgrond?

Neem dan contact met ons op

Bel ons op 050 311 30 31 voor direct contact. Of laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.