𝐈𝐧đŗ𝐚đĻ𝐞đĨđĸ𝐧𝐠đŦ𝐚𝐜𝐭đĸ𝐞 đ¯đ¨đ¨đĢ 𝐒𝐭đĸ𝐜𝐡𝐭đĸ𝐧𝐠 𝐀𝐋𝐒 𝐞𝐞𝐧 𝐡𝐚đĢđ­đ¯đžđĢ𝐰𝐚đĢđĻ𝐞𝐧𝐝 đŦ𝐮𝐜𝐜𝐞đŦ!

𝐈𝐧đŗ𝐚đĻ𝐞đĨđĸ𝐧𝐠đŦ𝐚𝐜𝐭đĸ𝐞 đ¯đ¨đ¨đĢ 𝐒𝐭đĸ𝐜𝐡𝐭đĸ𝐧𝐠 𝐀𝐋𝐒 𝐞𝐞𝐧 𝐡𝐚đĢđ­đ¯đžđĢ𝐰𝐚đĢđĻ𝐞𝐧𝐝 đŦ𝐮𝐜𝐜𝐞đŦ!

Torenstraat 10 Ezinge

Bakkerij Leistra, de populaire bakker uit Ezinge, moest eerder dit jaar de deuren van de bakkerij definitief sluiten, omdat bakker (en tevens eigenaar) Iene Leistra lijdt aan ALS, een dodelijke spierziekte. Om geld in te zamelen voor stichting ALS opende Iene, samen met zijn oud medewerkers, gisteren nog ÊÊn keer de deuren van zijn bakkerij.

Middels de verkoop van koeken en kerstbroden wordt er geld ingezameld voor de Serious Request actie van 3FM. Dit jaar gaat de opbrengst daarvan naar Stichting ALS.

Bijdragen aan deze inzamelingsactie? Dat kan! https://lnkd.in/e-z6-pG9

Meer weten over verkoop van de bakkerij? Ook dat is mogelijk. https://lnkd.in/e7nyQigQ

Wij wensen Iene en zijn familie en vrienden veel succes met deze mooie inzamelingsactie!