Lloydsweg 31-C, VEENDAM

Lloydsweg 31-C,
VEENDAM

Op absolute zichtlocatie aan de Lloydsweg gelegen nieuwbouw bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte is groot ca. 399 m² met een vrije hoogte van ca. 6,00 meter en kan nog geheel naar wens worden ingerich...... Lees verder »

€ 36.000 Per jaar

Lloydsweg 31-C
VEENDAM

Object
Bedrijfsruimte

Locatie
VEENDAM

Omschrijving

Op absolute zichtlocatie aan de Lloydsweg gelegen nieuwbouw bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte is groot ca. 399 m² met een vrije hoogte van ca. 6,00 meter en kan nog geheel naar wens worden ingericht.

Object
Lloydsweg 31 C (9641 KJ) Veendam

Soort
Nieuwbouw bedrijfsruimte

Locatie
Gelegen op het zuidelijke deel van bedrijventerrein Lloyd; de handelsboulevard van Veendam. In de omgeving zijn o.a. gevestigd: Praxis, Welkoop, Gamma en Toyota Louwman. De naastgelegen bedrijfsruimte is verhuurd aan Partspoint.

Oppervlakte vvo
De totaal beschikbare ruimte is groot circa 399 m² vvo.

Parkeren
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Bereikbaarheid
Het nieuw te bouwen object is goed bereikbaar per auto vanaf de N33 (Groningen – Eemshaven). Ook per openbaar vervoer is het object goed bereikbaar; het trein- en busstation van Veendam is op loopafstand gelegen.

Opleveringsniveau
- Het object wordt opgeleverd o.a. voorzien van de navolgende voorzieningen:
- Gevlinderde betonvloer
- Overheaddeur (3.50 x 4.20 m¹)
- Vrije hoogte van circa 6,00 m¹
- Eigen nutsvoorzieningen

Huurvoorwaarden
Huurovereenkomst: ROZ model 2015
Huurperiode: 5 jaar
Verlenging: 5 jaar
Opzegtermijn: 12 maanden
Huurbetaling: per maand/kwartaal bij vooruitbetaling
Huurprijsindexering: jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum (op basis van het CPI alle huishoudens (2015=100)
Zekerheidsstelling: waarborgsom van 3 maanden huur, vermeerderd met de btw

Huurprijs
€ 36.000,- per jaar, te vermeerderen met btw

Aanvaarding
Per direct.

Bestemming
Het object valt in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Veendam. De bestemming van het object is ‘Bedrijventerrein – industrie’ met als functieaanduiding ‘detailhandel volumineus’. Onder ‘Bedrijventerrein – industrie’ valt onder andere (voor zover van toepassing op dit object):

a. bedrijven gericht op over- en opslag van goederen met inbegrip van het bewerken, behandelen, herstellen, verwerken en transporteren van goederen behorende tot de categorieën 1 tot en met 4.2 van de in bijlagen opgenomen Staat van bedrijven voorzover de gronden zijn aangegeven met 'specifieke vorm van bedrijventerrein - op- en overslag';
b. bedrijven gericht op transport, distributie, industriële en ambachtelijke productie/reparatie en groothandel behorende tot de categorieën 1 tot en met 4.2 van de in bijlagen opgenomen Staat van bedrijven voorzover de gronden zijn aangegeven met ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – logistiek’;
c. bedrijven behorende tot de categorieën 1 en 2 van de in de bijlagen opgenomen Staat van bedrijven voorzover de gronden zijn aangegeven met 'bedrijf tot en met categorie 2’;
d. bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 3.1 van de in de bijlagen opgenomen Staat van bedrijven voorzover de gronden zijn aangegeven met 'bedrijf tot en met categorie 3.1';
e. bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 3.2 van de in de bijlagen opgenomen Staat van bedrijven, met dien verstande dat bedrijven in de categorie 1 niet zijn toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’;
f. bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 4.1 van de in de bijlage opgenomen Staat van bedrijven, met dien verstande dat bedrijven in de categorie 1 en 2 niet zijn toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.1’;
g. bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 4.2 van de in de bijlagen opgenomen Staat van bedrijven, met dien verstande dat bedrijven in de categorie 1 en 2 niet zijn toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’
h. detailhandel in volumineuze goederen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';
i. pleisterplaats ten behoeve van beroepsgoederenvervoer, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – pleisterplaats voor beroepsgoederenvervoer’;
j. een observatielocatie van de NAM, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – delfstoffenwinning’;
k. modelvliegtuigbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘modelvliegtuigbaan’;
l. dienstverlening en kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘dienstverlening’;
m. bestaande bedrijven voorzover deze niet vallen onder a tot en met l;
n. het veiligstellen van de totale beschikbare geluidsruimte binnen de geluidszone industrieterrein, alsmede het bevorderen van de totale beschikbare geluidsruimte binnen de geluidzone industrieterrein;
o. geluidsruimte tot ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding ‘standaard geluidsruimte in dB(A)/m²’ aangegeven geluidsruimte, met dien verstande dat de op het moment van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan aanwezige bedrijven dan wel te vestigen bedrijven waarvoor omgevingsvergunningen zijn aangevraagd, meer geluidsruimte hebben indien dit in overeenstemming is met de bijlage Actuele verkavelingskaart, waarin de dag/avond en/of nachtwaarde zijn aangegeven binnen de gebieden die zijn aangegeven met de actuele geluidsruimte groter dan de standaard geluidsruimte;
p. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - garageboxen';
q. gronddepot, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'grondepot';
r. verkoop van motorbrandstoffen inclusief lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
s. openbare nutsvoorzieningen;
t. verkeer en verblijfsvoorzieningen;
u. water en groenvoorzieningen.

Disclaimer
Deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure ter zake dit gebouw naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen. Opdrachtgever behoudt het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zonder opgaaf van reden zich terug te trekken, welke niet zal leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding.

Over dit object

Overdracht
StatusBeschikbaar
Prijs€ 36.000 Per jaar

Foto's

Interesse in deze bedrijfsruimte?

Neem dan contact met ons op

Bel ons op 050 311 30 31 voor direct contact. Of laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

*
*
*

Lees onze voorwaarden: Algemene Voorwaarden & Tarieven , Cookies en Privacyverklaring