De Vlijt 6-C, BEDUM

De Vlijt 6-C,
BEDUM

Op een fraaie plek in het centrum van Bedum gelegen commerciële ruimte in het complex De Vlijtborg. Het object kent 10 royale appartementen op de verdiepingen en een commerciële-plint op de begane ...... Lees verder »

€ 156.000 Vrij op naam

De Vlijt 6-C
BEDUM

Object
Winkelruimte

Locatie
BEDUM

Omschrijving

Op een fraaie plek in het centrum van Bedum gelegen commerciële ruimte in het complex De Vlijtborg. Het object kent 10 royale appartementen op de verdiepingen en een commerciële-plint op de begane grond. Eén van de twee bedrijfsunits aan de oostelijke gevel wordt te koop aangeboden. De unit is groot ca. 104 m².

Object
De Vlijt 6C (9781 NR) Bedum

Soort
Winkelruimte te koop

Locatie
Het object is gelegen in het centrum van Bedum, 7 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Het object is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. De bouw van de Vlijtborg is onderdeel van de centrumplannen voor de kern Bedum. Deze plannen maken het centrum van Bedum een stuk levendiger en aantrekkelijker.

Parkeren
Aan de noordzijde van het object bevindt zich een (gratis) parkeerterrein waar ruimte is voor ca. 65 voertuigen. Aan de zuidzijde van het object is tevens een (gratis) parkeerterrein aanwezig welke ruimte biedt voor ca. 30 voertuigen.

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in de huidige, casco staat.

Oppervlakte
Het object is totaal groot circa 104 m² vvo en is als volgt verdeeld:
Begane grond: ca. 104 m² vvo
Totaal: ca. 104 m² vvo

Energielabel
Het object beschikt thans nog niet over een energielabel.

Aanvaarding
In overleg

Vraagprijs
€ 156.000,- v.o.n. te vermeerderen met btw.

Kadastraal
Gemeente: Bedum
Sectie: K
Nummer: 4214-A
Index: 11

Bijzonderheden
Het object wordt nog kadastraal ondergesplitst.

Bestemming
Bestemmingsplan
Het object valt in het bestemmingsplan Bedum Kern van de gemeente Bedum, Artikel 11 'Centrum'. Raadpleeg voor meer informatie ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsomschrijving
De op de plankaart voor centrumdoeleinden C aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. gebouwen ten behoeve van detailhandel, dienstverlening en maatschappelijke doeleinden;

b. gebouwen ten behoeve van handels-, ambachts-, en nijverheidsbedrijven, voor zover het bedrijven betreft die genoemd zijn in categorie I van de bij dit plan behorende Lijst van Bedrijfsactiviteiten;

c. gebouwen ten behoeve van horeca, voor zover de gronden op de kaart nader worden aangeduid met "horeca";

d. (bedrijfs/dienst)woningen alleen op gronden aangeduid met C1;

met de daarbijbehorende parkeervoorzieningen, wegen, paden, tuinen, erven, terreinen, waterlopen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Wijzigingsbevoegdheid op de met "C1" aangeduide gronden

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de gronden die op de kaart nader zijn aangeduid met "C1" worden voorzien van (een) nieuw(e) bouwvlak(ken), met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. wijziging kan uitsluitend plaatsvinden indien binnen de gronden die op de kaart nader zijn aangeduid met "C1" wordt voorzien in de opvang van het bestaande aantal parkeerplaatsen en in de nieuwe parkeerbehoefte die ontstaat uit met het bouwen voor nieuwe functies, al dan niet in de vorm van een (half)verdiepte parkeerkelder;

b. wijziging kan uitsluitend plaatsvinden als (uit nader onderzoek) blijkt dat mogelijke bodemverontreiniging of milieubelemmeringen oplosbaar zijn;

c. wijziging kan uitsluitend plaatsvinden als (uit nader onderzoek) blijkt of mogelijke archeologische waarden aanwezig zijn en hoe eventueel noodzakelijke maatregelen voor behoud dan wel onttrekking aan de bodem verzekerd kunnen worden;

d. wijziging kan uitsluitend plaatsvinden als (uit nader onderzoek) blijkt dat de nieuwe invulling financieel uitvoerbaar is.

e. de wijziging mag niet tot gevolg hebben dat onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.


Disclaimer
Deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure ter zake dit gebouw naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen. Opdrachtgever behoudt het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zonder opgaaf van reden zich terug te trekken, welke niet zal leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding.

Over dit object

Overdracht
StatusBeschikbaar
Prijs€ 156.000 Vrij op naam

Foto's

Interesse in deze winkelruimte?

Neem dan contact met ons op

Bel ons op 050 311 30 31 voor direct contact. Of laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

*
*
*

Lees onze voorwaarden: Algemene Voorwaarden & Tarieven , Cookies en Privacyverklaring