Beneden Oosterdiep 11--04, Veendam

Beneden Oosterdiep 11--04,
Veendam

Object
Beneden Oosterdiep 11-04 (9641 JA) te Veendam

Soort
Winkel-, kantoor- of praktijkruimte. Zowel te huur als te koop

Locatie
De ruimte ligt op een mooie locatie a...... Lees verder »

€ 330.000 Kosten koper
€ 35.000 Per jaar

Beneden Oosterdiep 11--04
VEENDAM

Object
Kantoorruimte

Locatie
Veendam

Omschrijving

Object
Beneden Oosterdiep 11-04 (9641 JA) te Veendam

Soort
Winkel-, kantoor- of praktijkruimte. Zowel te huur als te koop

Locatie
De ruimte ligt op een mooie locatie aan een drukke doorgaande weg in het centrum van Veendam met uitzicht op de haven. Op loopafstand bevindt zicht het winkelgebied aan de Kerkstraat, Promenade en Winkler Prins Passage. De ruimte maakt onderdeel uit van het complex “Veenlust”

Oppervlakte
Begane grond: ca. 325 m²

Frontbreedte
Voorgevel: ca. 13 meter
Zijgevel: ca. 25 meter

Opleveringsniveau
In overleg. Verhuurd wordt uitsluitend het casco

Parkeren
In de achtergelegen afgesloten parkeergarage kunnen maximaal 27 parkeerplaatsen gehuurd worden en er is een fietsenstalling aanwezig, hier kunnen nadere afspraken over gemaakt worden. Direct voor de deur op openbaar terrein bevinden zich ook parkeerplaatsen (niet betaald).

Energielabel
Labelklasse: A 1,00, geldig tot 13-06-2028

Bouwjaar
2001

Huurvoorwaarden (Huurovereenkomst conform model ROZ)
Huurperiode: 5 jaar
Verlenging: met telkens 5 jaar
Opzegtermijn: 1 jaar
Huurbetaling: per kwartaal bij vooruitbetaling
Huurprijs indexering: jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum (op basis van het CPI alle huishoudens (2015=100)
Zekerheidsstelling: waarborgsom of bankgarantie ter grootte van drie maanden huur, vermeerderd met de btw

Aanvaarding
In overleg.

Huurprijs
€ 35.000,- per jaar te vermeerderen met btw

Koopprijs
€ 330.000,- k.k.

Vereniging van Eigenaren
Het object betreft een appartementsrecht, welke onderdeel uitmaakt van de “VvE Commerciële ruimte Beneden Oosterdiep te Veendam”, deze VvE maakt weer onderdeel uit van “Vereniging van Eigenaar Veenlust te Veendam”

Bestemmingsplan
Artikel 6 Gemengd – 1
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, met dien verstande dat:
- met uitzondering van bestaand wonen op de begane grond wonen uitsluitend op de eerste verdieping en de verdiepingen daarboven is toegestaan;
- het aantal (dienst)woningen per bouwperceel en op de eerste verdieping en de verdiepingen daarboven niet meer mag bedragen dan het bestaande aantal, dan wel niet meer dan het ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ aangeduide aantal;
b. kantoren;
c. dienstverlenend bedrijf;
d. maatschappelijke voorzieningen;
e. bedrijven behorende tot categorie 1 van de in de bijlagen opgenomen Staat van bedrijven, alsmede bestaande bedrijven;
f. horeca, met dien verstande dat:
- het aantal horecavestigingen binnen het plangebied niet mag toenemen;
- ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - horeca van categorie 1' uitsluitend horecacategorie 1 is toegestaan;
- ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - horeca tot en met categorie 2' uitsluitend horecacategorie 1 en horecacategorie 2 zijn toegestaan;
- ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - horeca tot en met categorie 3' horecacategorie 1, horecacategorie 2 en horecacategorie 3 zijn toegestaan;
- buiten vorengenoemde aanduidingsgebieden uitsluitend bestaande horeca is toegestaan;
g. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’, met dien verstande dat uitsluitend de bestaande detailhandelsbedrijven zijn toegestaan;
h. zorgwoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘zorgwoning’, met dien verstande dat het aantal woningen niet meer bedraagt dan het bestaande aantal;
i. verkeer en verblijf;
j. openbare nutsvoorzieningen;
k. groenvoorzieningen en water;
l. evenementen.
In de bestemming is niet begrepen:
- het vervaardigen en/of de opslag van vuurwerk, anders dan ten behoeve van consumentenverkoop;
- risicovolle inrichtingen;
- categorieën van inrichtingen die in hoge mate geluidhinder kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;
- m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige inrichtingen.

Kadastrale gegevens
Beneden Oosterdiep 11 (9641 JA) Veendam, kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente: Veendam
Sectie: D
Nummer: 6240A
Appartementsindex: 41
Het onderappartementsrecht, uitmakende het 348/731ste aandeel in de gemeenschap en rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de diverse ruimten op de begane grond, bestemd voor gebruik als kantoor- en/of horecaruimte met een technische ruimte en een meterkast
op de entresol en al hetgeen daartoe behoort.

Het hoofdappartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie D, complexaanduiding 6240A, appartementsindex 2, uitmakende het 20/100ste aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met het zich daarop bevindende gebouw aan het Veenlustplein te Veendam, sectie D nummer 6213, 6214, 6215, 6216, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6225 6226 en 6227, tezamen groot 27a 3 ca.

Over dit object

Overdracht
StatusBeschikbaar
Prijs€ 330.000 Kosten koper
€ 35.000 Per jaar

Foto's

Beneden Oosterdiep 11--04 (foto 1)Beneden Oosterdiep 11--04 (foto 2)Beneden Oosterdiep 11--04 (foto 3)Beneden Oosterdiep 11--04 (foto 4)Beneden Oosterdiep 11--04 (foto 5)

Interesse in deze kantoorruimte?

Neem dan contact met ons op

Bel ons op 050 311 30 31 voor direct contact. Of laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

*
*
*

Lees onze voorwaarden: Algemene Voorwaarden & Tarieven , Cookies en Privacyverklaring